Past Office Bearer

2016-2017
Shri P K Agrawal Shri N. K. Thakur Shri Mukesh Kumar Jain Shri Vishal Tekriwal Shri Shashi Mohan
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2015-2016
Shri O. P. Sah Shri Madhukar Nath Bareria Shri Om Prakash Tibrewal Dr. Ramesh Gandhi Shri Shashi Mohan
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2014-2015
Shri O P Sah Shri Subhash Kumar Patwari Shri Madhukar Nath Bareria Dr. Ramesh Gandhi Shri Om Prakash Tibrewal
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2013-2014
Shri P K Agrawal Shri Subhash Kumar Patwari Shri Shashi Mohan Shri Mukesh Kumar Jain Shri A K P Sinha
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2012-2013
Shri P K Agrawal Shri Ganesh Kumar Khetriwal Shri Shashi Mohan Shri Mukesh Kumar Jain Shri A K P Sinha
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2011-2012
Shri O P Sah Shri Ganesh Kumar Khetriwal Shri Nanhey Kumar Shri Subodh Kumar Jain Shri Sanjay Kumar Khemka
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2010-2011
Shri O. P. Sah Shri Gopi Krishna Saraff Shri Shashi Mohan Shri Subodh Kumar Jain Shri Raja Babu Gupta
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2009-2010
Shri P. K. Agrawal Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri Shashi Mohan Shri Nand Kishore Agarwal Shri Raja Babu Gupta
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2008-2009
Shri P. K. Agrawal Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri Gopi Krishna Saraff Shri Nand Kishore Agarwal Shri Pashupati Nath Pandey
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2007-2008
Shri O. P. Sah Shri Parsan Kumar Singh Shri Sanjeev Kumar Choudhary Shri Govind Kanodia Shri Pashupati Nath Pandey
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2006-2007
Shri O. P. Sah Shri Parsan Kumar Singh Shri Sanjeev Kumar Choudhary Shri Govind Kanodia Shri N. K. Thakur
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2005-2006
Shri Moti Lall Khetan Shri Suresh Prakash Gupta Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri B. K. Pachisia Shri N. K. Thakur
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2004-2005
Shri Moti Lall Khetan Shri Suresh Prakash Gupta Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri B. K. Pachisia Shri Nanhey Kumar
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2003-2004
Shri O. P. Sah Shri Sanjiv Kumar Choudhary Shri Gopi Krishna Saraff Shri Nanhey Kumar Shri Raja Babu Gupta
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2002-2003
Shri O. P. Sah Shri K. P. Singh Shri Sanjiv Kumar Choudhary Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri Raja Babu Gupta
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
 
2001-2002
Shri Panna Lal Khaitan Shri Kameshwar Prasad Singh Shri Bishwanath Jhunjhunwala Shri Taj Bahadur Singh Jain Shri Girdhari Lal Sarraf
PRESIDENT VICE PRESIDENT - I VICE PRESIDENT - II HONY.TREASURER SECRETARY GENERAL
Acting President from 08-08-2002 to 27-09-2002
 

  Udhyog Mitra, Bihar   Trade Mark Registration   Bihar : Facts & Views   Trade Fair  


  Invest Bihar